"Darwin en Australia" do profesor Albino Prada en La Voz de Galicia (Tudensia)

Nova entrada do blog Tuden-
sia: "O profesor da Universi-
dade de Vigo e columnista habitual de La Voz de Galicia, Albino Prada, publicou o pasado domingo 3 de abril unha columna sobre o Bispo Rosendo Salvado". Poden ver o artigo completo en:

No hay comentarios: